Przeglądasz:

 Drukuj temat
Materiały do zajęć
kiero
Uwaga !!! - tu są notatki do pobrania: http://kiero.net/...getfile=73

1. Zajęcia organizacyjne
Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe definicje, pojęcia i zagadnienie biomechaniki klinicznej. Powiązania z innymi dziedzinami nauki, szczególnie w ujęciu z antropometrią i ortopedią w świetle pracy fizycznej człowieka.
2. Biocybernetyka - modelowanie zjawiska
http://kiero.net/...zablon.pdf
3. Struktura i geometria - modelowanie człowieka
Systematyka ruchów (płaszczyzny, osie, kierunki, stopnie swobody), stawowe zakresy ruchomości człowieka i ich pomiar.
http://kiero.net/...bodycw.pdf,
http://kiero.net/...ologia.swf

4,5 i 6. Mechanika i Kinematyka
Kinemetria i Fotogrametria. Metody pomiaru ruchów lokomocyjnych i postawy ciała człowieka.
http://kiero.net/...metria.pdf
http://kiero.net/...ja_osm.swf oraz http://kiero.net/...metria.swf
7. Sprawdzian i weryfikacja efektów kształcenia http://kiero.net/...ka_egz.pdf, http://kiero.net/.../test1.pdf, http://kiero.net/.../test2.pdf
8. Dynamometria - pomiary równowagi i momentów sił
Praca fizyczna i jej pochodne, określające warunki pracy człowieka (zajęcia laboratoryjne w sali 12 na WSWFiT - ul. Mickiewicza).
9. Sprawy organizacyjne - wystawienie ocen
Edytowane przez kiero dnia 27-02-2019 20:52
 
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.06
59,151 unikalne wizyty