Przeglądasz:

 Drukuj temat
Sprawy organizacyjne
kiero
Uwaga: Proszę zarejestrować się na kiero.net - http://kiero.net/..., umożliwi Nam to skuteczniejsze monitorowanie efektów uczenia się oraz dostosowanie się do konieczności przejścia w Uczelni na zdalne formy kształcenia studentów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (rekomendacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.p...a-zdalnego oraz Zarządzenie Rektora WSMED https://wsmed.edu...rektor.pdf).

Aktualizacja: Wskazane przez WSMed jest wykorzystanie platformy Microsoft Teams - instrukcja jest tu: https://wsmed.edu...online.pdf


Przedmiot kończy się oceną z ćwiczeń, określoną na podstawie oceny uzyskanej z semestralnego KOLOKWIUM i uwzględnieniem uzyskanych not cząstkowych podczas laboratoriów, oraz oceną z egzaminu, określoną na podstawie zadekretowanej noty uzyskanej z odpowiedzi na 3 zagadnienia (podstawowe, specjalistyczne, ukierunkowane problemowo).
Studenci, którzy uzyskają ocenę 4 i więcej z ćwiczeń są dopuszczeni do egzaminu w terminie zerowym.

Do pobrania
Sylabus - http://kiero.net/...czna_1.pdf
Plan zajęć studiów stacjonarnych - http://kiero.net/...0_rok2.pdf
Plan zajęć studiów niestacjonarnych - http://kiero.net/...0_rok2.pdf

W związku z zawieszeniem zajęć do dnia 25.03.2020, realizowana będzie jedynie tematyka wykładowa.
Ćwiczenia z poniższych terminów zamieniamy z późniejszą tematyką wykładową:
13.03 godzina 13:10 realizujemy Wykład - temat Biomechaniczna analiza budowy i funkcji stawów kończyn i kręgosłupa #1 http://kiero.net/...
14.03 godzina 14:30 realizujemy Wykład - temat Biomechaniczna analiza budowy i funkcji stawów kończyn i kręgosłupa #2 cd. http://kiero.net/...
20.03 godzina 13:10 realizujemy Wykład - temat Właściwości mechaniczne narządu ruchu - Inercja #1 - http://kiero.net/...nercja.pdf
21.03 godzina 15:20 realizujemy Wykład - temat Właściwości mechaniczne narządu ruchu - Inercja #2 - cd. http://kiero.net/...nercja.pdf
26.03 godzina 15:50 realizujemy Wykład - Badanie postawy ciała i położenia środka ciężkości jako czynników diagnostycznych obserwacji zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających stawy http://kiero.net/...logia1.pdf i http://kiero.net/.../osmcc.pdf.
27.03 godzina 13:30 realizujemy c.d. Wykład - Badanie postawy ciała i położenia środka ciężkości jako czynników diagnostycznych obserwacji zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających stawy http://kiero.net/...m/osm.pptx
28.03 godzina 13:30 realizujemy Wykład - Badanie postawy ciała i położenia środka ciężkości jako czynników diagnostycznych obserwacji zmian zwyrodnieniowych i zniekształcających stawy http://kiero.net/...logia1.pdf i http://kiero.net/.../osmcc.pdf oraz http://kiero.net/...m/osm.pptx

2.04 godzina 15:50 realizujemy I część wykładu 6: Mechanizmy kompensacji w wadach postawy ciała. Kompensacja i prawa Anokhin'a - plan jest tu:http://kiero.net/...read_id=37
3.04 godzina 13:10 realizujemy zamiast ćwiczeń II część wykładu 6: Mechanizmy kompensacji w wadach postawy ciała. Kompensacja i prawa Anokhin'a - plan jest tu:http://kiero.net/...read_id=37
4.04 godzina 9:10 realizujemy całość wykładu 6: Mechanizmy kompensacji w wadach postawy ciała. Kompensacja i prawa Anokhin'a - plan jest tu:http://kiero.net/...read_id=37


Ćwiczenia z powyższych terminów zostaną zrealizowane praktycznie i laboratoryjnie poczynając od 23.04 w miejsce planowych wykładów.

KOLOKWIUM:
14.05.2020 - grupa dzienna (15:50)
16.05.2020 - grupa zaoczna (11:50)

ZAJĘCIA POZA WSMed:
sala 12 w WSWFiT ul. Mickiewicza 49 - Lokalizacja: https://www.googl...23.1757551
29.05.2020 - grupa dzienna
30.05.2020 - grupa zaoczna
kiero udostępnia pliki:
fz_4_2020_rok2.pdf [71.25kB / 84 Pobrane]
fd_4_2020_rok2.pdf [81.33kB / 71 Pobrane]
biomechanika_kliniczna_1.pdf [305.78kB / 63 Pobrane]

Edytowane przez kiero dnia 02-04-2020 13:53
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.08
174,837 unikalne wizyty