Przeglądasz:

 Drukuj temat
Materiały do zajęć
kiero
Uwaga !!! - tu są notatki do pobrania: http://kiero.net/...getfile=73

oraz materiały uzupełniające z fizyki są dostępne na stronie OpenAGH - https://epodreczn...?categId=1


1. Zajęcia organizacyjne
Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe definicje, pojęcia i zagadnienie biomechaniki klinicznej. Powiązania z innymi dziedzinami nauki, szczególnie w ujęciu z antropometrią i ortopedią w świetle pracy fizycznej człowieka.

23.04.2020 (stacjonarni) 25.04.2020 (zaoczni)
2. Biocybernetyka - modelowanie i pomiar zjawiska
1. Zapoznaj się z prezentacją: https://kiero.net...r/czas.ppt
2. Pobierz pliki w celach edukacyjnych i rozpakuj na swoim komputerze z systemem Windows: https://kiero.net...eakcja.zip
3. Zapoznaj się z instrukcją obsługi programu: https://kiero.net...Testu.html
oraz zobacz film wprowadzający: https://kiero.net..._Wstep.mpg, instruktaż reakcja prosta: https://kiero.net...Prosta.mpg i instruktaż reakcja złożona: https://kiero.net...lozona.mpg
4. Wykonaj na sobie pomiar (test) szybkości reakcji prostej i złożonej (10 sygnałów)
5. Sfotografuj lub zapisz uzyskane wyniki.
6. Pobierz plik raportu badań: https://kiero.net...raport.xls
7. Otwórz pobrany plik raport.xls i w wierszu [REAKCJA PROSTA] i [REAKCJA ZŁOŻONA] wpisz 10 kolejnych zapisanych swoich pomiarów w przeliczeniu na milisekundy, tj. jeżeli masz zapisany wynik np. 0,228 to w arkuszu wpisz 228, jeżeli jest to 0,25, to należy wpisać 250, jeżeli 0,3, to adekwatnie zapisujemy jako 300 itd.
Zapoznaj się ze statystykami swoich wyników i wydrukuj swój raport do pliku PDF
8. Prześlij wykonany plik na adres @ Prowadzącego - Twoja aktywność zostanie odnotowana w dokumentacji przedmiotu.
UWAGA: pobrany program do pomiarów reakcji jest wyłącznie w celach edukacyjnych, proszę po wykonaniu zadania usunąć go z swoich nośników pamięci.

W wolnym czasie zapoznaj się/przestudiuj poniższe opracowania na temat szybkości reakcji ruchowej człowieka:
Raport z badań - Konferencja Anima: https://kiero.net.../anima.pdf
Fragment pracy magisterskiej - Diagnoza możliwości psychofizjomotorycznych: https://kiero.net...r/MLtr.pdf
Rozprawa doktorska - PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POZYCJI ZAJMOWANEJ
PRZEZ ZAWODNIKÓW PODCZAS GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ: https://kiero.net...zprawa.pdf


24.04.2020 (stacjonarni) 16.05.2020 (zaoczni)
3. Struktura i geometria - modelowanie człowieka
Systematyka ruchów (płaszczyzny, osie, kierunki, stopnie swobody), stawowe zakresy ruchomości człowieka i ich pomiar.
1. Zapoznaj się z prezentacją i algorytmem (ostatni slajd): http://kiero.net/...liwosc.pps
2. Pobierz diagram do wykonania ćwiczenia/zadania: http://kiero.net/...aniess.jpg
3. Wykorzystując wcześniejszą prezentację (slajdy: ostatni, przedostatni i 8 z symbolami klasyfikacji par) edytuj pobrany diagram (np wykorzystaj program Paint, lub wklej diagram do nowego dokumentu Word) i rozwiąż zadanie wg poniższego algorytmu:
A. Określ dowolnie, że realizujesz model wyznaczenia niezbędnej ruchliwości dla: np. kolarstwa, siatkówki, lub dla ćwiczenia np. wykonanie przysiadu, lub przewrotu w przód itp.
B. Następnie wylicz anatomiczną ruchliwość modelu uwzględniając (patrz ostatni slajd prezentacji oraz zasadę dlaczego: na przedostatnim slajdzie prezentacji - MODEL A):
a. 10 połączeń klasy III
b. 8 połączeń klasy IV
c. 2 połączenia klasy V
d. 0 połączeń klasy VI
C. Następnie zdefiniuj swój model - wyobraź/antycypuj (przestudiuj przedostatni slajd prezentacji porównując różnice w MODELU A i B ), jakie są niezbędne ruchy w połączeniach stawowych np. dla przysiadu na pewno będzie to zginanie i prostowanie w stawach: stopy, kolanowych, biodrowych, a inne połączenia stawowe może nie muszą być ruchome, np. mogą być sztywne tj. funkcjonalnie występować w tzw. klasie VI. Podążając za tego typu analogią, dorysuj odpowiednie symbole (jakie to symbole znajdziesz na slajdzie nr 8) połączeń w miejscach pomiędzy ogniwami na diagramie modelu (patrz czerwone znaki zapytania na ostatnim slajdzie). Dzięki temu ustalisz funkcjonalny typ połączeń dla wcześniej przez siebie przyjętej dyscypliny/konkurencji/ćwiczenia.
D. Policz liczbę połączeń przyporządkowując je do określonych klas
a. ? – klasy III
b. ? – klasy IV
c. ? - klasy V
d. ? – klasy IV
E. Oblicz ruchliwość swojego modelu wg wzoru (patrz ostatni slajd)
F. Oblicz współczynnik ruchliwości (patrz ostatni slajd)

UWAGA w trakcie edycji/realizacji zadania wypełnij obrazek o wymagane treści i obliczenia
4. Zapisz plik ze swoim rozwianiem i prześlij jako obrazek JPG lub dokument PDF na @ Prowadzącego

14-15.05.2020 (stacjonarni)
30.05.2020 (zaoczni)
4,5 i 6. Mechanika i Kinematyka
Kinemetria i Fotogrametria. Metody pomiaru ruchów lokomocyjnych i postawy ciała człowieka.
Prezentacja z wykładów wersja Flash: http://kiero.net/...metria.swf
Treści w/w prezentacji wykładowej: http://kiero.net/...metria.pdf
Obejrzyj przykład wyznaczania środka masy: https://www.youtu...P8FRV99v3M
Wykonaj ćwiczenie:
wyznacz Ogólny Środek Masy ciała człowieka na tym fotogramie: http://kiero.net/...metria.pdf
tu jest algorytm wyznaczania Ogólnego Środka Masy ciała - wersja Flash
http://kiero.net/...ja_osm.swf
wersja w PowerPoint: - http://kiero.net/...m/osm.pptx lub http://kiero.net/...m/osmc.ppt
tu są diagramy źródłowe: http://kiero.net/...m/erd1.jpg i http://kiero.net/...m/erd2.jpg
przykład rozwiązania ćwiczenia: http://kiero.net/...bm/osm.jpg

28-29.05.2020 (stacjonarni)
6.06.2020 (zaoczni)
7-8. Praca semestralna i weryfikacja efektów kształcenia
Praca semestralna jest dobrowolna i określona względem własnych osiągnięć z ćwiczeń. Student samodzielnie decyduje, czy podejmuje się napisania i rozliczenia problemowej pracy semestralnej z Biomechaniki klinicznej (praca taka, będzie oceniana maksymalnie na 3 plusy (+++)). Każdy zdobyty plus, to 0,5 do już wypracowanej oceny/noty. Ocena z ćwiczeń wpływa na wynik egzaminu z Biomechaniki Klinicznej.
Tematy do wyboru:
1. Zaprojektuj test wielokrotnego wyboru (10 pytań z zakresu Biomechaniki Klinicznej, uwzględniający zagadnienia z: Biocybernetyki, Struktury i geometrii, Mechaniki i kinematyki, Dynamometrii) - forma dowolna: np Dokument Worda, lub Arkusz Excela z wykorzystaniem funkcji jeżeli, etc. Tu są przykładowe testy: http://kiero.net/.../test1.pdf, http://kiero.net/.../test2.pdf
2. Praca fizyczna i jej pochodne, określające warunki pracy i równowagi ciała człowieka - forma: Prezentacja z plikiem opisowym
3. Dynamometryczne pomiary równowagi i momentów sił ciała człowieka - forma: Prezentacja z plikiem opisowym - przykładowo zapoznaj się z tym materiałem: https://www.awf.p...omechanika
4-5.06.2020 (stacjonarni)
27.06.2020 (zaoczni)
9. Sprawy organizacyjne - wystawienie ocen
Ocena z ćwiczeń wynika z otrzymanych plusów, aktywności studenta i pracy semestralnej.
W przypadku rozliczenia się wyłącznie ze wszystkich zadanych ćwiczeń, notę określam na podstawie weryfikacji poprawnie wykonanych zadań oraz wykazanej aktywności - i tak:
++++++ i więcej (ocena z ćwiczeń 5) – jeden plus do podstawy oceny z egzaminu
++++++ (ocena z ćwiczeń 5)
+++++ i 100% aktywności (ocena z ćwiczeń 5)
+++++ (ocena z ćwiczeń 4,5)
++++ i 100% aktywności (ocena z ćwiczeń 4,5)
++++ (ocena z ćwiczeń 4)
+++ i 100% aktywności (ocena z ćwiczeń 4)
+++ (ocena z ćwiczeń 3,5)
++ i 100% aktywności (ocena z ćwiczeń 3,5)
++ (ocena z ćwiczeń 3)
+ i 100% aktywności (ocena z ćwiczeń 3)
+ (ocena z ćwiczeń 2)
Brak plusa i 100% aktywności (ocena z ćwiczeń 2)
Brak plusa i brak aktywności (osoba będzie niesklasyfikowana – nieobecna)

Sprawy egzaminacyjne - omówienie formy egzaminu w terminie zerowym i I-terminie sesji egzaminacyjnej.
Edytowane przez kiero dnia 28-05-2020 14:59
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.18
174,857 unikalne wizyty