Przeglądasz:

 Drukuj temat
Sprawy organizacyjne
kiero
Uwaga: Proszę zarejestrować się na kiero.net - http://kiero.net/..., umożliwi Nam to skuteczniejsze monitorowanie efektów uczenia się oraz dostosowanie się do konieczności przejścia w Uczelni na zdalne formy kształcenia studentów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (rekomendacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.p...a-zdalnego oraz Zarządzenie Rektora WSWFiT http://wswfit.com...511010.pdf).


Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, określoną na podstawie przedłożenia dokumentu pracy semestralnej typu PROJEKT z uwzględnieniem aktywności studenta.
Termin rozliczenia PROJEKTU: 30.05.2020 do godziny 12:00
Projekty oddane po w/w terminie będą weryfikowane jedynie do stwierdzenia uzyskania noty dostatecznej.

Do pobrania:
Sylabus - http://kiero.net/...etfile=103
Plan zajęć - http://kiero.net/...etfile=102
kiero udostępnia pliki:

Edytowane przez kiero dnia 25-03-2020 15:12
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.14
174,888 unikalne wizyty