Przeglądasz:

 Drukuj temat
Projekt
kiero
Na podstawie swojej pracy dyplomowej, lub w temacie pracy magisterskiej, przedstaw PROJEKT przeprowadzenia pomiarów i przetwarzania danych. Projekt powinien zawierać:
0. Metryczkę autorską.
1. Koncepcję i cel przeprowadzanego pomiaru działalności sportowej (proszę wykorzystać rysunek poglądowy np. schemat blokowy, algorytm lub szkic techniczny).
2. Zagadnienia lub pytania badawcze.
3. Szczegółowy opis mierzonego zjawiska (miejsce, warunki środowiskowe, osoba, grupa, wielkości jakościowe, wielkości ilościowe - metryczne, dokładność pomiaru, występujące zakłócenia pomiaru).
4. Szczegółowy opis wykorzystanych standardów - sposobów i narzędzi pomiarowych, umożliwiających zebranie i prezentację danych (wskazane wykorzystanie: wykazu, tabeli, wzorów obliczeniowych, schematu postępowania badawczego, form prezentacji wyników itp.).
5. Wykaz źródeł wykorzystanych w realizacji PROJEKTU.


Termin przyjmowania projektów do przedostatnich zajęć wykładowych w semestrze letnim.

Pomocne materiały:
Przykład koncepcji i realizacji pomiarów w gimnastyce sportowej skoku przez stół gimnastyczny - http://kiero.net/...y/demo.pdf
Edytowane przez kiero dnia 09-03-2020 11:56
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.04
174,840 unikalne wizyty