Przeglądasz:

 Drukuj temat
Sprawy organizacyjne
kiero
Sylabus: https://kiero.net...s/iib2.pdf

Ostatecznym rozliczeniem jest pozytywna ocena z egzaminu.
1. Do egzaminu dopuszcza pozytywna ocena z ćwiczeń, ponieważ w tym semestrze kończą się one zaliczeniem na ocenę.
2. Głównym czynnikiem oceny końcowej z ćwiczeń będzie kolokwium/test zaliczający z pytaniami i zadaniem problemowym oraz określoną możliwością wykorzystania komputera.
3. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest rozliczenie zadanych efektów kształcenia ze wszystkich ćwiczeń.
4. Rozliczenie zaległych ćwiczeń/efektów ustalamy z Prowadzącym zajęcia.


Egzamin - formę i zakres wymagań z egzaminu przekonsultujemy - po określeniu się podamy szczegóły.

Kryteria ocen egzaminacyjnych:
3,0 student na egzaminie uzyskuje od 60% do 66% sumy punktów;
3,5 student na egzaminie uzyskuje od 67% do 74% sumy punktów;
4,0 student na egzaminie uzyskuje od 75% do 82% sumy punktów;
4,5 student na egzaminie uzyskuje od 83% do 90% sumy punktów;
5,0 student na egzaminie uzyskuje od 91% do 100% sumy punktów.

-------------------------
Materiały edukacyjne:
1. Publish or Perish - aplikacja do wyszukiwania artykułów naukowych: Na systemy Windows: https://harzing.c...8Setup.exe
2. Podręcznik statystyka: https://kiero.net...ecznik.pdf
3. Analiza przeżycia: https://kiero.net...ezycia.pdf - trwają prace nad solucją do Jamovi
4. ...
Edytowane przez kiero dnia 02-03-2023 19:32
Administrator
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.14
337,060 unikalne wizyty