Przeglądasz:

 Drukuj temat
Materiały do ćwiczeń
kiero
Ćwiczenia I. (4 godz.). Dobieranie odpowiedniego testu statystycznego, przeprowadzanie podstawowych analiz statystycznych; posługiwanie się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników.
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - https://kiero.net.../z1s2l.pdf
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi:
a. pobierz plik z danymi (Excel): https://kiero.net...dane2.xlsx
b. W Excelu (za przykładem przedstawionym przez Prowadzącego) przeprowadź podstawowe statystyki dla zmiennych ciężar (X) i wysokość ciała (Y): liczebność, minimum, kwartyl 1, mediana, średnia arytmetyczna, kwartyl 3, maksimum, korelacja Pearsona, wykonaj wykres interakcji zmiennych XY, wyświetl linię i równanie regresji na wykresie, opisz i sformatuj estetycznie wykres (tytuł, osie, znaczniki itp.). Wykonaj estetyczny raport z przeprowadzonej analizy statystycznej. Zapisz i zamknij wykonany/e plik/i. Pamiętaj aby (patrz punkt 4.) plik/i finalnie przesłać na @ Prowadzącego.
3. W Jamovi zaimportuj wcześniej pobrany plik z danymi (Excel: https://kiero.net...dane2.xlsx).
a. sprawdź i uporządkuj zmienne (Variables), usuń niepotrzebne kolumny, edytując kolumny zmiennych sprawdź/nadaj im format liczbowy (Continuous/Decimal),
b. przeprowadź podstawową analizę statystyczną dla zmiennych ciężar (X) i wysokość ciała (Y) zestawiając (w Exploration): liczebność, minimum, kwartyl 1, mediana, średnia arytmetyczna, kwartyl 3, maksimum, zbadaj Normalność rozkładu zmiennych (Normality) oraz zestaw wykresy typu Histogram i Box.
c. w zakładce Analyses/Regression dokonaj analizy interakcji zmiennych XY (Correlation Matrix): zestaw tabelę korelacji Pearsona i Kendall's Tau-b z dodatkowymi opcjami (sygnatury i flagi), wyświetl wykres (Plot) zaznaczając wszystkie opcje.
d. Wykonany raport zapisz do pliku PDF.
4. Rozliczenie ćwiczenia: przesłać wykonane pliki jako załącznik na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy. Na tym etapie Twoja interpretacja nie będzie oceniana, lecz posłuży przyszłościowo jako swoisty układ odniesienia efektów edukacyjnych.

Ćwiczenia II. (4 godz.). Interpretowanie wyników metaanalizy i przeprowadzanie analiz prawdopodobieństwa przeżycia.
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego: https://kiero.net.../z2s2l.pdf - w weryfikacji
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym
a. pobierz plik z danymi (Excel): https://kiero.net...aplar.xlsx
b. W Excelu (za przykładem przedstawionym przez Prowadzącego i opisem w pobranym pliku) przeprowadź analizę przeżycia dla grupy nieleczonej (N) i leczonej (L), wykonaj wykres zmiennych S(t) dla N i L, opisz i sformatuj estetycznie wykres (tytuł, osie, znaczniki itp.). Zapisz i zamknij wykonany plik. Pamiętaj aby (patrz punkt 4.) plik/i finalnie przesłać na @ Prowadzącego.
3. Zadanie w Jamovi.
a. Uruchom Jamovi i sprawdź/zainstaluj niezbędne moduły: patrz przykład: https://kiero.net...b/Jsuv.pdf
b. Z arkusza Dane poprzedniego pliku Excela (https://kiero.net...aplar.xlsx) wklej do arkusza danych Jamovi kolumny A,B,C. Uporządkuj zmienne (Variables), edytując kolumny zmiennych nadaj im właściwy format (Nominal/Text,Continuous/Decimal), usuń niepotrzebne wiersze - patrz przykład: https://kiero.net.../JSuv1.pdf.
c. Wykonaj podstawowe statystyki opisowe (liczebność, minimum, kwartyl 1, mediana, kwartyl 3, maksimum) z wykresem typu Box oraz przeprowadź analizę przeżycia dla grupy leczonej (L) i nieleczonej (N) (ikona Survival - Multivariable Survival Analysis). Wygeneruj przykładowe wykresy Hazards Regression i Kaplan-Meier. Zobacz przykładowy efekt: https://kiero.net.../JSuv2.pdf.
d. Wykonany raport zapisz do pliku PDF.
e. Poeksperymentuj zmieniając w kolumnie [Zgon] wartości NIE/TAK w grupie L(leczonych), obserwując jak zmienia się statystyka raportu (szczególnie wartość "p" - "prawdopodobieństwa", czy p jest <0,05, odkryj kiedy "p" bywa bliskie wartości 1?.
4. Rozliczenie ćwiczenia: przesłać wykonane pliki jako załącznik na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy. Na tym etapie Twoja interpretacja nie będzie oceniana, lecz posłuży przyszłościowo jako układ odniesienia efektów edukacyjnych.

Ćwiczenia III. (4 godz.). Planowanie i wykonywanie prostych badań naukowych (Problem badawczy dotyczący powiązań zmiennych ilościowych: wysokość ciała, ciężar ciała, BMI i szybkości reakcji ruchowej z uwzględnieniem porównań między płciowych). Wskaźnik BMI, zmienne grupujące, statystyki opisowe, korelacja Pearsona, test t-Studenta. Skala T i interpretacja własnych wyników na tle grupy badanej.
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - w opracowaniu.
2. Pomiary szybkości reakcji prostej i szybkości reakcji złożonej w oparciu o program KTZM wszystkich uczestników zajęć.
- Pliki do pobrania w celach edukacyjnych i rozpakuj na swoim komputerze z systemem Windows: https://kiero.net...eakcja.zip
- Instruktaż reakcja prosta: https://kiero.net...Prosta.mpg oraz instruktaż reakcja złożona: https://kiero.net...lozona.mpg
- Wykonanie pomiarów: (test) szybkości reakcji prostej i złożonej (10 sygnałów)
- Zanotowanie wyników: ważona średnia arytmetyczna Tr.P. i Tr.Z. oraz liczby błędów dla Tr.Z.
a. Rejestracja arkusza danych: nr, kod os. badanej, płeć, wiek, ciężar ciała, wysokość ciała, ważona średnia arytmetyczna Tr.P. i Tr.Z. i liczby błędów.
b. Weryfikacja poprawności arkusza danych, zapis do pliku (grupa_L_nr.xlsx) i udostępnienie kopii pliku uczestnikom zajęć.
3. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi - praca na pliku grupa_L_nr.xlsx (dalsze instrukcje w opracowaniu).
4. Rozliczenie zadania - przesłać plik w załączniku na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy. Na tym etapie Twoja interpretacja nie będzie oceniana, lecz posłuży przyszłościowo jako swoisty układ odniesienia efektów edukacyjnych.

Ćwiczenia IV. (4 godz.). Planowanie i wykonywanie prostych badań naukowych (Problem badawczy dotyczący analizy zmiennych jakościowych: płeć, opinie ankietowe/kwestionariuszowe, analiza rzetelności). Zmienne i narzędzia statystyczne w doprecyzowaniu...
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - w opracowaniu.
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi - instrukcje w opracowaniu.
3. Rozliczenie zadania - przesłać plik w załączniku na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy. Na tym etapie Twoja interpretacja nie będzie oceniana, lecz posłuży przyszłościowo jako swoisty układ odniesienia efektów edukacyjnych.

Ćwiczenia V. (4 godz.). Planowanie i wykonywanie prostych badań naukowych (Problem badawczy dotyczący powiązań wielu zmiennych ilościowych/jakościowych z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji - ANOVA). Zmienne i narzędzia statystyczne w doprecyzowaniu...
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - w opracowaniu.
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi - instrukcje w opracowaniu.
3. Rozliczenie zadania - przesłać plik w załączniku na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników z przeprowadzonej analizy. Na tym etapie Twoja interpretacja nie będzie oceniana, lecz posłuży przyszłościowo jako swoisty układ odniesienia efektów edukacyjnych.

Ćwiczenia VI. (4 godz.). Interpretacja wyników badań naukowych i wyciąganie wniosków. Szczegóły są jeszcze konsultowane...
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - w opracowaniu.
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi - instrukcje w opracowaniu.
3. Rozliczenie zadania - przesłać plik w załączniku na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników oraz wnioski z przeprowadzonej analizy. Twoja interpretacja będzie sprawdzona i odnotowana.

Ćwiczenia VII. (4 godz.). Interpretacja wyników badań naukowych i wyciąganie wniosków. Szczegóły są jeszcze konsultowane...
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - w opracowaniu.
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi - instrukcje w opracowaniu.
3. Rozliczenie zadania - przesłać plik w załączniku na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników oraz wnioski z przeprowadzonej analizy. Twoja interpretacja będzie sprawdzona i odnotowana.

Ćwiczenia. VIII. (4 godz.). Interpretacja wyników badań naukowych i wyciąganie wniosków. Szczegóły są jeszcze konsultowane...
1. Prezentacja-prelekcja Prowadzącego - w opracowaniu.
2. Zadanie w arkuszu kalkulacyjnym/Jamovi - instrukcje w opracowaniu.
3. Rozliczenie zadania - przesłać plik w załączniku na @ Prowadzącego oraz w treści listu przedstawić krótki opis/swoją interpretację otrzymanych wyników oraz wnioski z przeprowadzonej analizy. Twoja interpretacja będzie sprawdzona i odnotowana.

Ćwiczenia IX. (3 godz.). Zajęcia zaliczeniowe - kolokwium/test - po sprawdzianie indywidualne zadania edukacyjne/kompensacyjne - Prowadzący w tym czasie zajmuje się walidacją Państwa efektów z kolokwium/ćwiczeń. Omówienie not końcowych i promocji egzaminacyjnej.
kiero udostępnia plik:
z1pie.pdf [162.97kB / 32 Pobrane]

Edytowane przez kiero dnia 27-03-2023 19:47
Administrator
 
https://kiero.net
Przejdź do:
Wygenerowano w sekund: 0.25
337,041 unikalne wizyty